Investbud logo
Biuro Sprzedaży: 511 069 402 / 798 939 803

Osiedle Kaliny

Dodatkowo płatne miejsca parkingowe: 12 000 zł pierwsze, każde kolejne 6 000zł.


Dostępność lokali:

1A

sprzedany

2A

sprzedany

3A

dostępny - 630 000 zł

4A

dostępny - 630 000 zł

1B

sprzedany

2B

sprzedany

3B

dostępny - 410 000 zł

4B

dostępny - 410 000 zł

5A

dostępny - 630 000 zł

6A

dostępny - 630 000 zł

7A

rezerwacja

8A

dostępny- 630 000 zł

5B

dostępny - 410 000 zł

6B

dostępny - 410 000 zł

7B

sprzedany

8B

dostępny - 410 000 zł

9A

sprzedany

10A

sprzedany

11A

sprzedany

12A

dostępny - 630 000 zł

9B

rezerwacja

10B

rezerwacja

11B

sprzedany

12B

dostępny - 410 000 zł

13A

sprzedany

14A

sprzedany

15A

sprzedany

16A

sprzedany

13B

sprzedany

14B

sprzedany

15B

sprzedany

16B

sprzedany

17/1

sprzedany

17/2

sprzedany

18/1

sprzedany

18/2

sprzedany
Strony internetowe - Larso.pl