Investbud logo
Biuro Sprzedaży: 511 069 402 / 798 939 803

Osiedle Mieczyków V

Dostępność lokali:

1A

sprzedany

2A

sprzedany

3A

dostępny - 560 000 zł

4A

sprzedany

1B

sprzedany

2B

dostępny - 570 000 zł

3B

dostępny - 585 000 zł

4B

dostępny - 585 000 zł

5A

dostępny - 590 000 zł

6A

dostępny - 560 000 zł

7A

sprzedany

8A

dostępny - 590 000 zł

5B

dostępny - 585 000 zł

6B

dostępny - 570 000 zł

7B

dostępny - 585 000 zł

8B

sprzedany

9A

sprzedany

10A

rezerwacja

11A

sprzedany

12A

dostępny - 560 000 zł

13A

dostępny - 610 000 zł

9B

sprzedany

10B

dostępny - 570 000 zł

11B

dostępny - 585 000 zł

12B

dostępny - 585 000 zł

13B

dostępny - 585 000 zł
Strony internetowe - Larso.pl